English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第175808筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Deng, Yongqian
連接款目鄧詠茜
反見款目Tang, Ingrid Wing-sai
Tang, Wing-sai Ingrid
來源註 我當公務員的日子, 2006
My days as a PRC civil servant, c2007