English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25047筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Liu, Ronghua
連接款目劉榮華
反見款目Liu, Jung-hua
Liu, Jung-hwa
來源註 Tsui hsin shih yung hsi ping tan kao mien pao chih tso chi chin (最新實用西餅蛋糕麵包製作集錦), 1983
His I shu ch‘uang i tan kao chuang shih chi ch‘iao (藝術創意蛋糕裝飾技巧), 1985
其現代麵包製作百科, [1987]