English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第25095筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Zheng, Liwei
連接款目鄭力為
反見款目Cheng, Li-wei
來源註 His Ju hsüeh fang hsiang yü jen ti tsun yen, 1987
其儒學方向與人的尊嚴, [1987]