English | HKCAN 主頁 | One-stop Search |
重新檢索 | 顯示簡目 | 返回上一頁

 檢索結果
 檢索詞:
 共294739筆,本頁顯示第31002筆

               

記錄類別個人名稱
主標目Li, Sizhong, 1921-2009
連接款目李思忠, 1921-2009
反見款目Li, Ssu-chung
Li, Sze-chung, 1921-2009
來源註 His Chung-kuo tan shui yü lei ti fen pu ch‘ü hua (中國淡水魚類的分佈區劃), 1981
Huang He yu lei zhi, 2015